Aktuellt

Det ska vi fira!

rdag den 9 november har vi städdag och lite senare 

en gemensam fest. Föreningen bjuder på mat och

vi tar med egen dryck. Anmälan senast 11 oktober.

Vi hoppas på stor uppslutning!

Solpaneler☀️

Panelerna är monterade och slutinstallation väntar.