Aktuellt

                                                

Här hittar du senaste informationen för dig som bor i Brf Nya Granaten. 

 

Stort tack till er som deltog på Höststädningen den 14 oktober kl. 9.00 – ca 12.00

De trimmades längs infarten, rensades och klipptes ner buskar och krattades löv. Utemöbler spolades av och ställdes in i förråden.

Föreningen bjöd på kaffe och korv med bröd.   

Laddstolpar för elbilar

Laddstolparna för Elbilar är aktiverade.

Priset för att ladda kommer att vara självkostnadspris, dvs samma som föreningen betalar för elkostnader.

Just nu är priset 5,18 kr/kWh, priset justeras till 2,35 kr/kWh fr.o.m 1 november 2023 tack vare ett nytt bundet elavtal på 3 år. Detta är samma kostnad som debiteras bostadsrättsinnehavarna för elförbrukning.

För att kunna ladda behövs ett RFID-kort som kan fås via styrelsen. Detta kort kostar 700 kr - depositionsavgift. Kostnaden för laddning kommer att debiteras kvartalsvis via hyresavierna.

Kontakta Carl—Eric Haag, 070-392 44 44 eller Per Bolander, 070-968 86 88 för att få ditt kort.

Sophantering

Mycket papperskartonger slängs i hushållssoporna. Vi påminner om att endast är brännbart och matavfall som kastas i föreningens kärl, övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningscentraler, den närmaste finns vid Ica Nära.