Regler / stadgar

Ordningsregler

 • Sopor sorteras i matavfall och brännbart. Utförlig information på hemsidan. Övrigt avfall transporterar man själv till kommunens uppsamlingsplatser.  
 • Förvaring sker i egna förråd. Tänk på riskerna vid utrymning!
 • Källarutrymmen skall vara låsta och ljusen släckta.
 • Nattro respekteras mellan 23:00–6:00  
 • Tvättstuga med tillhörande utrymmen i nr 18 disponeras enligt särskild lista mellan 07:00–21:00. Städning görs efter avslutad tvättid. Filter rengörs på torktumlaren, finns ett filter vid stora luckan och ett filter bakom lilla luckan längre ner på torktumlarens framsida.
 • Läckage anmäls omgående. Avstängningskranar finns i alla lägenheter. Tänk på att göra rent i avlopp och brunnar kontinuerligt.
 • Balkonger får ha blomlådor monterade på insidan räcket. Vindskydden får sitta monterade från april t.o.m. september. Inga egenmonterade vindskydd. Sängkläder och mattor får inte skakas från räcken eller fönster.
 • Garage, inkoppling av frys i eluttaget anmäls och förbrukningen debiteras på garagehyran. Biltvätt i eller utanför garaget är inte tillåtet. Parkering utanför det egna garaget får bara ske tillfälligt.
 • Parkering med eluttag. Anslutningskabeln ska tas bort när den inte används. Uttaget ska vara låst.
 • Infarten är enkelriktad och är söder om Kungsgårdsvägen 22 och utfart norr om Kungsgårdsvägen 18. Hastigheten är max 20 km/h.
 • Husdjur ska omhändertas så att de inte stör övriga boende.
 • Tobaksrökning är inte tillåtet inomhus i bostadsrätterna eller andra utrymmen i fastigheterna.
 • Miljö är ett gemensamt ansvar. Sparad värme, el- och vatten gagnar vår gemensamma ekonomi

Reviderade 2021-09-06

Stadgar

Överlåtelse

Medlemsskap/ utträde