Sophantering

 img-0530.jpg    image.jpg 

Vi sorterar sopor i brännbart samt matavfall som kompost. Den gröna tunnan är avsedd för brännbart och den bruna för kompost.

Den gröna tunnan används till vanliga hushållssopor. Större förpackningar i plast, papper eller tidningar ansvarar var och en för och lämnar till lämplig avfallsanläggning.

Alla hushåll har en särskild behållare för kompostsortering och den förses med den bruna papperspåsen som delats ut. Skulle papperspåsarna ta slut finns påfyllning i samtliga hus på entréplanet. Våra sopor hämtas varje torsdag året om, oavsett helgdag eller vardag. 

Om du går in på kommunens sida för återvinning så kan du klicka dig runt i vänsterspalten och få upplysningar om det mesta i ämnet.

Sophantering i Kristinehamns kommun