Styrelse

 

 

Styrelse för verksamhetsåret 2021-22

Styrelsen träffas vanligtvis första måndagen i varje månad undantaget juli/augusti.

Kontakt

Styrelserum

hus nr 22 

brfnyagranaten@gmail.com 

Ordf.

Sthig Jacobsson

hus nr 18

sthigj@hotmail.com

Vice ordf.

Anna Hallbäck

hus nr 18

annas.hallback@gmail.com 

Sekr.

Sofia Mitander

hus nr 18

smitander68@icloud.com

Ledamot 

Bernt Felixson

hus nr 22

bernt.felixson@telia.com

Ledamot Carl-Erik Haag hus nr 18 carlerik.haag@gmail.com 

Suppl.

Camilla McQuire

hus nr 20

camilla.mcquire@icloud.com

 

Protokoll