Styrelse

Styrelse för verksamhetsåret 2023-24

Styrelsen träffas vanligtvis andra måndagen i varje månad undantaget juli/augusti.

Kontakt

Styrelserum

hus nr 22 

brfnyagranaten@gmail.com 

Ordf.

Carl-Erik Haag

hus nr 18

carlerik.haag@gmail.com

Vice ordf.

Anna Hallbäck

hus nr 18

annas.hallback@gmail.com 

Sekr.

Camilla McQuire

hus nr 20

camilla.mcquire@icloud.com

Ledamot 

Bernt Felixson

hus nr 22

bernt.felixson@telia.com

Ledamot Per Bolander hus nr 20 per.bolander@gmail.com 

Suppl.

Susanne Forsberg

hus nr 18

susanne.forsberg@yahoo.se

 

Protokoll