Styrelse

Styrelse för verksamhetsåret 2023-24

Styrelsen träffas vanligtvis andra måndagen i varje månad undantaget juli/augusti.

Kontakt

Styrelserum

hus nr 22 

brfnyagranaten@gmail.com 

Ordf.

Carl-Erik Haag

hus nr 18

carlerik.haag@gmail.com

Vice ordf.

Anna Hallbäck

hus nr 18

annas.hallback@gmail.com 

Sekreterare

Per Bolander

hus nr 20

per.bolander@gmail.com 

Ledamot 

Sofia

Mitander

hus nr 18

smitander68@icloud.com 
Ledamot

Lars

Fredriksson

hus nr 20 fredrikssonlars53@gmail.com 

Suppl.

Sara 

Genelöv

hus nr 20

sara.genlov@hotmail.com 

 

Protokoll