Garage-och parkeringsregler

 Garage- och parkeringsregler

 • Köplats för garage erhålls från det datum bostadsrätten övertas

 • Tackar man nej till erbjudet garage börjar man om i kön och får sista

  köplats

 • Vill man byta garage för att få garage i det hus man bor kommer man själv

  överens med någon som går med på byte och meddelar styrelsen

  förändringen.

 • Plats framför garage får inte användas som parkering utan endast tillfällig

  uppställning(kort stund).

 • All parkering ska ske på avsedda p-platser

 • En P-plats per bil får hyras

 • Uppställning av mopeder/ motorcyklar är inte tillåtet i källarkorridorer.

 • Uppställning får ske i cykelrum om det finns plats annars är det cykelparkering i anslutning till entréerna som gäller.

   

Styrelsen december 2015